Начало

 

ТОРЕНЕ

Боровинката, както и всяко друго растение приема химически елементи от въздуха, водата и почвата за осигуряване на вегитативен разтеж и изхранване на плодове. Когато растенията изпитват недостиг на дадени химически елементи това се отразява на растежа и добивите, а липсата или невъзможноста за тяхното усвояване до смърт. Често липсата на тези химически елементи се открива визуално, (наблюдавайки растението) но истината е, че единственно ежегоден почвен анализ може да даде ясна картина за наличието на всички необходими елементи в почвата. Наличието на даден елемент обаче не гарантира достъпноста му до растението. Не добре аерирани-сбити почви, липса на напояване, болести и неприятели могат да доведът до невъзможноста за усвояване на даден елемент. Например, както беше споменато по-горе колкото и желязо да добавяте, Боровинката не може да го усвои ако Ph на почвата е високо. Това важи и за други елементи, затова са нужни и изследвания на листна маса чрез листен анализ, който ще ни даде наистина най цялостна картина за нуждите на нашите растения. За подробности относно начина на вземане, съхранение и изпращане на почвенни и листните проби се консултирайте с лабораторията, която ще ги изследва. Растенията използват различни количества от химическите елементи, затова те са разделени в две основни групи. Макро и Микро.

Графиката показва ниски, нормални и високи нива на по-важните елементи при листен анализ.

Азот, Фосфор и Калий, Магнезий са елементите нужни в най големи количества.

Азот (N)

Азотът е съставна част на много органични съединения в растенията (белтъци, аминокиселини, амиди, нуклеинови киселини, фосфатиди, хлорофил, гликозиди, алкалоиди и др.), повечето от които изпълняват изключително важни функции. Като компонент на белтъците азотът играе първостепенна роля в процесите на растежа и размножаването на живите организми.Азотът с право се нарича жизнен мотор на всички растения.  Боровинката реагира много добре на торене с Азот. В много от случаите това е най-важният и понякога единствен химичен елемент необходим за добавяне при тяхното отглеждане. Боровинката предпочита Азот в амониева форма (NH4). Още повече, че торове, в които Азота е само в нитратна форма (NO3) като калциев нитрат Ca(NO3)2 са дори вредни и трябва да се избягват. При почви с Ph над 5.00 е желателно да се използва Амониев сулфат (NH4)2SO4, който ще достави азот и ще вкисели почвата. При Ph под 5.00 за предпочитане е използването на Карбамид (Уреа) CH4N2O.

Азот под различни форми подходящи за боровинки:
Амониев сулфат(NH4)2SO4 - 21-0-0+(S)
Карбамид(Urea) (NH2)2CO - 46-0-0
Амониев нитрат(амониева силитра) NH4NO3 - 34-0-0

През първата и втората година азотните торове трябва да се използват много внимателно поради опасноста от изгаряне на кореновата система. Преторяване в този период може лесно да убие едно младо растение. 15 и съответно 20 гр общо Азот(N) на година за всяко растение разпределени на няколко апликации (3-4) са достатъчни за първите 2 години. Запомнете, че за доставяне на 10гр Азот(N) примерно са необходими 48гр Амониев сулфат(21-0-0) или 30гр Амониева силитра(34-0-0) или 22гр Карбамид(46-0-0) (ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА НАВЕДНЪЖ). Азотът трябва да бъде разпръснат равномерно в кръг около растението, като скоро след това трябва да завали или да се напои. Най-добри резултати се получват чрез фертигиране през капково напояване, като тогава количеството Азот(N) може да се намали, защото се разпределя на стотици малки дози, които се усвояват на 100% от растението. Торенето започва от края на Април и в зависимост от географското положение продължава в по-топлите райони максимум до края на Август за да има време растението да се подготви за зимата. При мулчирани с пресни стъготини растения, количеството Азот(N) трябва да се увеличи до 2 пъти, тъй като Бактериите разграждащи мулча също консумират Азот. С всяка изминала година количеството Азот се увеличава като едно възрастно растение се тори нормално с 40-50гр Азот(N) на година (Южната висока боровинка се нуждае от два пъти по-малко N). Горните цифри са ориентировъчни. Внимателен анализ е необходим за установяване на оптималните количества Азот(N) за всеки конкретен случай. Симптомите за липса на Азот са: Ниски добиви, слаб разтеж, бледи светло зелени или жълтеникави листа, (понякога с червен отенък), които може и да окапят. Симптомите се наблюдават първо на по-старите листа а след това и по цялото растение. Симптомите за прекалено много Азот са твърде големи тъмнозелени листа, много буен разтеж, слаба реколта от дребни и некачественни плодове.

Недостиг на Азот ( Nitrogen deficiency )
--
-

Фосфор (Р)

Фосфорните съединения изпълняват важни функции в метаболизма на растителния организъм, нивото на фосфора в тъканите и органите на селскостопанските култури има изключително важно значение както за тяхното развитие, така и за количеството и качеството на продукцията им: ускорява растежа на кореновата система на младите растения в дълбочина, скъсява младенческата възраст при овощните растения, ускорява цъфтежа и зреенето на плодовете, растения са по-устойчиви на болести и студ поради по-голямата им жизнеспособност и намаленото съдържанието на вода в тъканите им. Симптоми на недостиг на Фосфор се наблюдават рядко при отглеждането на боровинки. Най-често такива се наблюдават през ранна пролет, когато температурите са още много ниски и Фосфорът е недостъпен за растението. Тези симптоми изчезват след затопляне на времето. Изразяват се в малки листа, забавен растеж, тъмно зелени листа върховете и краищата на които потъмняват в бронзово-тъмно червено и заемат неестественно положение. Симптоми на пренаторяване с Фосфор се наблюдават също рядко, но прекалено големи количества пречат на усвояването на желязо и от там хлороза поради липса на желязо. Подходящи торове са:

Троен супрфосфат - 0-45-0
Моноамониев фосфат(Амофос) NH4H2PO4 - 12-61-0
Монокалиев фосфат (MKP) KH2PO4 - 0-52-34


Недостиг на Фосфор ( Phosphorus deficiency )

-

Калий (К)

Функцията на Калият в растителния организъм е многостранна. Този елемент участвува в регулирането на физичното състояние: на клетъчните колоиди, активира дейността на различни ензимни системи, дава отражение върху обмяната на органичните киселини и въглехидратите, участвува в процесите, свързани с трансформирането на енергията и обмяната на азота. Калият влияе положително върху анатомичния растеж на органите и тъканите на растенията, благоприятствува за образуването на механичните тъкани, засилва растежа на листата и забавя стареенето им, и така повишава добива и качеството на растителната продукция. Освен липсата му в почвата, симптоми на недостиг на Калий при боровинката също се наблюдават при засушавания или наводнявания, а също и при много кисели почви. Ако храстите са с прекалено много плодове, (които са голям консуматор на Калий по време на зреенето) също могат да се наблюдават симптоми на недостиг, които изчезват след пребиране на реколтата. Симптомите на недостиг са: изсъхвания по върховете на клонките, никротични петна, върховете и краищата на листата изсъхват, а по най-младите листа се наблюдава хлороза като тази при липса на желязо. При наторяване в никакъв случай не бива да се използва Калиев хлорид, който е силно отровен за боровинката.

Подходящи торове са:
Калиев сулфат (SOP) водоразтворим - 0-0-51+(S)
Патенткалий неразтворим - 0-0-30 +10(MgO)+(S) за почвенно приложение


Недостиг на калий ( Potassium deficiency )

Магнезий (Mg)

Липса на Магнезий се наблюдават от време на време и се изразява в типична хлороза, която варира от жълто до ярко-червено. Засягат се първо старите листа, а младите по върховете почти никога не биват засегнати. За коригиране се използва

Магнезиев сулфат (Epsom salts) водоразтворим 0-0-0+16(MgO)+(S)
Патенткалий неразтворим - 0-0-30 +10(MgO)+(S) за почвенно приложение

Недостиг на магнезий ( Мagnesium deficiency )

-

Желязо (Fe)

Поради липсата на коренови власинки когато Ph на почвата е над 5,5, Боровинката не може да усвоява желязо от почвата. Липсата на желязо първоначално води до хлороза пожълтяване на листата, по-късно до побеляване а накрая до смърт. Важно е да се отбележи, че необходимостта от кисела почва е най-вече, за да се доставя желязо до растението. Ако условието за киселинност на почвата не е изпълнено, а растенията засадени с идеята за корегиране на почвената киселинност в един по-късен етап, то липсата на желязо и други елементи в този период може да бъде доставено с листни торове, които са с богато съдържание на желязо в лесно усвоима хелатна форма. Растения шокирани от високо Ph може и да не се възстановят дори и след свалянето му в нормални граници.

--

Недостиг на Бор (B), Манган (Mn), Цинк (Zn) Обикновенно се компенсира чрез листни апликации.

За да завърша ще спомена, че всички проблеми споменати по-горе могат да бъдат избегнати или решени с употребата на комбинирани торове. Примерно Кристалон - Лазур 20-5-10+3(MgO)+25(S)+(B)+(FE)+(Mn)+(Cu)+(Zn ) водоразтворим притежава всичко необходимо за нормалното развитие на Високата американска боровинка. Цената разбира се е по-висока.

За биологично земеделие могат да се използват и следните торове:
Смляна люцерна(Alfa-Alfa) - 3-1-2
Соев шрот(Soybean meal) - 7-2-1
Рибно брашно(Fish meal) - 11-6-2
Месокостно брашно(Meat and bone meal) - 8-5-0
Кръв(blood meal) - 13-1-1
Дървестна пепел(Wood ashes) - 0-2-8 (Алкален)
Отлежали пилешки изпражнения(Chicken manure) -3-2-1 (Неутрален)
Пресните пилешки изпражнения са също могат да се ползват, но те са с много по-голямо съдържания на Азот
и трябва да се използват много внимателно, освен това са и с алкална реакция като PH може да е в границите 6,5-8,0
Някои от тези торове вдигат Ph на повата, което е проблем.

Следващата снимка показва какво се случва когато се прекалява с торенето:

Азотен пригор (Nitrogen burn)

 

Моля да не копирате снимки или преразказвате текста от този сайт.

Всички права са запазени.

Върни се в началната страница